Poplatek za psa pro rok 2021 činí 180 Kč

15/1 2021

Místní poplatek ze psů je splatný do 31. 03. 2021. Poplatek za jednoho psa od roku 2020 činí 180 Kč a za každého dalšího psa taktéž 180 Kč.

Pokud máte psa v bytovém domě, poplatek činí stejně jak loni 1000 Kč, za dalšího psa v bytovém domě se hradí 1500 Kč.  

Poplatek za psa pro rok 2021 činí 180 Kč

Úhradu poplatku lze uskutečnit v pokladně našeho úřadu v Polance nad Odrou každé pondělí a středu: 7.30 – 11.15 hod a 12.15 –17.00 hod. (v době koronaviru jsou upraveny úřední hodiny pro veřejnost takto: PO, ST: 9.00 - 11.00, 14.00 - 17.00).
Případně je možné uhradit poplatek bezhotovostně na číslo účtu:
1649327379/0800, variabilní symbol 1341, za který dopíšete číslo popisné Vašeho domu.

Pokud jste již platbu odeslali bankovním převodem se starou částkou 120 Kč, poprosíme Vás, aby jste zbylou částku 60 Kč převedli opět na stejné číslo účtu pod stejným variabilním symbolem a číslem popisným Vašeho domu.