Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Oznámení

Poslední změna: Pondělí 23.09.2019 13:49

od 30. 09. 2019 budou zahájeny stavební práce na komunikacích ulice Maková a U Dubu

Předmětem stavby je oprava vsakovacích objektů a dostavba komunikací do finální podoby – asfaltový povrch lemovaný betonovými obrubami. Vjezdy k nemovitostem budou po hranice pozemku provedeny z betonové dlažby, jejich úprava bude projednána s vlastníky nemovitostí. Po dobu stavby bude částečně omezen provoz na dotčených komunikacích, v termínu pokládky asfaltu budou komunikace zcela uzavřeny. Omezení v užívání vjezdů k jednotlivým nemovitostem a termín uzavírky celé komunikace budou v předstihu oznámeny všem dotčeným. V době provádění prací, předpoklad v pracovní dny, vždy od 6:00 do cca 17:00 hod., budou jednotlivé úseky komunikace částečně uzavřeny. Žádáme všechny, aby dbali zvýšené opatrnosti a respektovali přechodné dopravní značení.

za Městský obvod Polanka nad Odrou

Iveta Matulová

tel.: 725 954 993, email: imatulova@polanka.ostrava.cz.

Kontakt

Kontaktní centrum staturátního města Ostravy

844 121 314


Spojovatelka úřadu

599 425 101


Úřad městského obvodu Polanka nad Odrou
1. května 330/160
725 25 Ostrava


Úřední hodiny »