Organizace MHD v době uzavírky

23/6 2021

ul. 1. května:

Uzávěra úseku „Hraničky“ – „Dolní Polanka“

Termín: 1. 7. 2021 – 31. 8. 2021

Organizace MHD v době uzavírky

Organizace dopravy

Linka č. 46

• bude vedena v obou směrech odklonem po lince č. 76, tedy přes Janovou, Přemyšov, Horní Polanku, „Hraničky“ do Polanky.

Linka č. 76

• bude vedena ve své trase.

Linka č. 59

• 1. 7. 2021 – 31. 8. 2021 bude ukončena na zastávce „Výškovice“ (vliv stavby SSMSK Mitrovická)

Linka X46 – nová linka – kyvadlová doprava

• bude vedena v trase „Jelínkova“ – „Fibichova“ – „Zelenina“ - … - „Dolní Polanka“ – „Polanka žel. zast.“

Nové zastávky

• Linka č. 46: „Svinov vysílač“, „Přemyšov“, „Janová“, „Tomáškova“, „Polanka, U Cihelny“

• Linka č. 59: „Horní cesta“, „Proskovice“

Dočasně neobsluhované zastávky (linka č. 59)

• „Polanka žel. zast.“, „Dolní Polanka“, „Hraničky“, „Horní Polanka“, „Polanka střed“, „U Dluhoše“, „Skotnice“, „Polanka“

Přemístění zastávek (X46)

• „Dolní Polanka“ směr „Polanka žel. zast.“ Se přemisťuje na ulici 1. května, cca 8 m za sloup VO č. 22 před vjezd k obytnému domu na stávající chodník.

• „Dolní Polanka“ směr Svinov se přemisťuje na ulici Svinovskou, cca 100 m za křižovatku 1. května x Svinovská. Označník zastávky bude umístěn u sloupu VO č. 3 na stávající chodník.

Objízdné trasy pro ostatní vozidla:

Z Výškovic: ze silnice II/478 ul. 1. května se sjede na silnici III/4785 ul. Svinovská (Polanecká), dále na sil. III/4782 ul. Ostravská a pak na MK ul. Janovskou z níž se napojí zpět na sil. II/478 ul. 1. května.

 

Z Klimkovic: ze sil. II/647 Čs. armády se pokračuje po sil. II/647 17. listopadu a nájezdem na sil I/11 ul. Rudná, následně se sjede druhým sjezdem na sil. III/4785 ul. Polanecká (Svinovská), kde se následně napojí zpět na sil. II/478 ul. 1. května.