MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ č. 15/2020 PŘI EPIDEMII AKTUÁLNĚ !!!!

17/7 2020

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě nařizuje mimořádné opatření při epidemii spočívající s účinností ode dne vyhlášení do odvolání tohoto mimořádného opatření na území Moravskoslezského kraje. Účinnosti nabývá dnešního dne. http://www.khsova.cz/docs/01_uredni_deska/mimoradne_opatreni_2020_15_3.pdf

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ č. 15/2020 PŘI EPIDEMII AKTUÁLNĚ !!!!