Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Kotlíkové dotace

Poslední změna: Pondělí 11.03.2019 12:38

Vážení spoluobčané,

krajský dotační program, v rámci kterého budou moci žadatelé v Moravskoslezském kraji podávat své žádosti o dotaci na výměnu kotle, bude vyhlášen nejdříve v měsíci dubnu 2019. Termín příjmu žádostí o dotace předpokládáme nejdříve od května 2019.

Využijte kotlíkovou dotaci!!!

Máte poslední možnost výhodně provést výměnu stávajícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňujícím emisní třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN EN 303-5 za:

1)      kotel na biomasu – automatický nebo s ručním přikládáním (míra kotlíkové podpory je 80%, tj. až 120 000 Kč)

2)      plynový kondenzační kotel (míra kotlíkové podpory je 75%, tj. až 95 000 Kč)

3)      tepelné čerpadlo (míra kotlíkové podpory je 80%, tj. až 120 000 Kč).

 

navýšenou o tyto bonusy:

  • příspěvek od krajského úřadu ve výši 7 500 Kč
  • příspěvek státu ve výši 7 500 Kč
  • příspěvek obce (město Ostrava) ve výši 10 000 Kč
  • dar od městského obvodu Polanka nad Odrou ve výši 10 000 Kč.

Celková výše bonusů tedy činí 35 000 Kč.

 

Také si Vás dovolujeme upozornit na možnost zápůjčky až do výše 200 000 Kč na pořízení nového zdroje vytápění svého rodinného domu. Zápůjčka bude poskytnuta Magistrátem města Ostravy. Bude bezúročná po celou dobu splácení a max. měsíční splátka činí 2 000 Kč. Doba splácení bude až 10 let s tím, že jí můžete předčasně (tj. kdykoliv a bez sankce) splatit.

 Bližší informace získáte na:

 

Mějte na paměti, že od 1. září roku 2022 bude provoz kotlů 1. a 2. emisní třídy zcela zakázán!

Kontakt

Kontaktní centrum staturátního města Ostravy

844 121 314


Spojovatelka úřadu

599 425 101


Úřad městského obvodu Polanka nad Odrou
1. května 330/160
725 25 Ostrava


Úřední hodiny »