KOTLÍKOVÉ DOTACE

11/5 2022

KOTLÍKOVÉ DOTACE  - setkání s občany 

KOTLÍKOVÉ DOTACE

Informační seminář ke „kotlíkovým dotacím“ pro občany města Ostravy se uskuteční dne 30. května 2022 v 15:00 hod. v prostorách Magistrátu města Ostravy, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, v zasedacím sále zastupitelstva (místnost č. 306).

V rámci prezentace budou pracovníky Krajského úřadu Moravskoslezského podávány informace o předmětu podpory, důležitých termínech, způsobu podávání žádostí, výši podpory, vysvětlení systému proplácení dotace, možnosti využití předfinancování aj., v závěru bude prostor pro případné dotazy.