Kontejnery na objemný odpad jaro 2023

14/3 2023

20. - 21.03.2023

Kontejnery na objemný odpad jaro 2023

Ve dnech 20. – 21. března 2023 budou na území Městského obvodu Polanka nad Odrou přistaveny kontejnery na objemný komunální odpad. Odvezeny budou až následující den 22. března. Do kontejnerů bude možno ukládat veškerý objemný odpad z domácností: televizory, ledničky pračky, koberce, lustry, nábytek apod. Současně žádáme, aby nedocházelo k odkládání odpadu mimo plné nádoby, pro odložení většího množství odpadu doporučujeme využít druhý den přistavení.

  Do těchto nádob není možné ukládat trávu, větve, stavební suť, nebezpečný odpad (barvy, ředidla apod.) a odpad pocházející z podnikatelské činnosti. Tento a další odpad, vyjma odpadu z podnikatelské činnosti, je možno odevzdat ve sběrném dvoře v Polance nad Odrou, který se nachází na konci ul. K Vydralinám.

 

Kontejnery budou přistaveny na těchto stanovištích.

 1.     ul. 1. května – u kontejnerového stání „Hospůdka u Machů“                       

 2.     ul. Za Humny - plocha u křižovatky s ul. 1. května                    

 3.     ul. Hraničky – parkoviště u Dělnického domu                           

 4.     ul. Malostranská - stanoviště kontejnerů na tříděný odpad     

 5.     ul. Janovská – parkoviště u podjezdu                                        

 6.     ul. H. Salichové – parkoviště u sportovní haly

 7.     ul. Nábřežní – kontejnerové stání u křižovatky s ul. 1. května                                 

 8.     ul. K Lípě – kontejnerové stání u křižovatky s ul. Ostravská               

 9.     ul. K Lípě -  křižovatka s ul. Jiřího Krále           

10.    ul. Příměstská – asfaltová plocha u podjezdu dálnice