Konec dlouhé uzavírky. Po mostě přes řeku Odru v Polance nad Odrou budou od půlnoci 20.5.2024 znovu jezdit auta

14/5 2024

20.05.2024

Konec dlouhé uzavírky. Po mostě přes řeku Odru v Polance nad Odrou budou od půlnoci 20.5.2024 znovu jezdit auta

Řidičům, cyklistům a ostatním účastníkům se opět zprovozní most pře řeku Odru v Polance nad Odrou (most ev. č. 478-008).   Po přibližně čtrnácti měsících stavebních prací, po které probíhala náročná rekonstrukce mostu, který propojuje obce Polanka nad Odrou a Starou Bělou a jež tvoří důležitou spojnici v napojení na hlavní tah silnice I/58 se práce na rekonstrukci tohoto mostu blíží do finále.  V současné době probíhají intenzivní práce na dokončení mostního svršku, dokončení dlažeb a terénních úprav pod mostem, dokončení asfaltových ploch v předpolích mostu, výměna krytu vozovky od mostu směrem k železničnímu přejezdu v délce cca 450m a provedení trvalého dopravního značení.

Veškeré úsilí stavařů v tomto finálním období je směřováno k tomu, aby nový most byl dokončen a uveden do užívání od půlnoci 20. května. 

Kromě nového mostu budou mít občané možnost využívat také nový úsek obousměrné smíšené cyklostezky pro chodce a cyklisty, který propojí již dříve vybudovanou cyklostezku v obci Stará Bělá se stávající cyklostezkou v Polance nad Odrou. Městská hromadná doprava, která zajišťuje obslužnost v dané oblasti prostřednictvím autobusové linky č. 59, bude znovu obnovena od 1. července v návaznosti na vydání změnových „prázdninových“ jízdních řádů.

Zprovoznění mostu přes Odru umožní zahájit v tomto roce rekonstrukci dalšího mostu na katastru obce Polanka nad Odrou. Jedná se o most ev. č. 478-003 přes Polančici, který se nachází na ul. 1. května poblíž točny autobusů Dopravního podniku Ostrava. Stavební práce budou provedeny v menším rozsahu, než tomu bylo u mostu přes Odru. Práce budou probíhat za úplné uzavírky silničního provozu. Silniční a pěší doprava bude vedena po objízdných trasách. Zahájení prací se předpokládá od 1.7.2024 tohoto roku a práce potrvají nejpozději do 31.10.2024. Řidičům a obyvatelům obce Polanka nad Odrou se proto omlouváme za chystané dopravní omezení, ale bohužel i tento most potřebuje nutnou rekonstrukci s vazbou na jeho stavebně technický stav a dopravní zatížení vůči dopravě, která je po něm každým dnem vedena, a to více jak již 60 let od jeho výstavby.