Informace k provozu mateřské školy Polanka nad Odrou od 1. 9. 2020

26/8 2020

V souladu s manuálem pro provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem k možnému šíření onemocnění COVID-19 přistoupilo vedení Základní školy a mateřské školy Polanka nad Odrou k těmto základním pravidlům:

Informace k provozu mateřské školy Polanka nad Odrou od 1. 9. 2020
 • vstup do prostor školy bude umožněn pouze osobám s rouškou či jinou ochranou obličeje-toto opatření se nevztahuje na žáky a zaměstnance školy
 • každá osoba vstupující do prostor školy je povinna vydezinfikovat si před vstupem ruce
 • dítě, které bude vykazovat jakékoliv známky nemoci (rýma, kašel, zvýšená teplota apod.) a rodič nedoložil platné lékařské potvrzení o projevech alergie, nebude do školky přijato
 • dítěti, které během dne bude vykazovat jakékoliv známky nemoci (rýma, kašel, zvýšená teplota apod.) bude ihned poskytnuta rouška a bude umístěno pod dohledem pracovníka do separační místnosti.
 • .V tomto případě bude rodič informován o vzniklé situaci a  je povinen si své dítě neprodleně vyzvednout a telefonicky informovat o situaci praktického lékaře dítěte
 • přivádět/odvádět dítě do mateřské školy vždy v doprovodu pouze jedné osoby ( z důvodů prevence doporučujeme, aby do školy nepřiváděly děti prarodiče)
 • rodiče (kteří ještě nedoložili potvrzení lékaře o alergii dítěte) odevzdají písemné potvrzení lékaře o alergií dítěte, tzn., nebude brán zřetel na slovní vyjádření rodiče, že dítě je alergik, není nemocen a může do kolektivu
 • nenosit do kolektivu žádné plyšové hračky (ani na spaní)
 • v případě, že rodič bude trvat na nošení roušky během pobytu dítěte v mateřské škole, škola poskytne dítěti roušku
 • u dítěte s povinnou předškolní docházkou (třída Chobotničky a Žabky) je výuka v případě distančního vzdělávání povinná, ze strany školy pak bude požadována zpětná vazba o plnění jednotlivých úkolů,
 • dodržovat aktuální pravidla vydané MŠMT, krajskou hygienickou stanicí či jiným orgánem veřejného zdraví
 • Závěrem doporučujeme všem rodičům, aby délku pobytu dítěte ve školce uzpůsobili především podmínkám v jejich zaměstnání

   

  RNDr. Patrik Molitor, ředitel školy