HLÍDÁNÍ DĚTÍ ZAMĚSTANCŮ KRITICKÉ INFRASTRUKTURY V MĚSTSKÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH

13/10 2020

HLÍDÁNÍ DĚTÍ ZAMĚSTANCŮ KRITICKÉ INFRASTRUKTURY V MĚSTSKÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH

HLÍDÁNÍ DĚTÍ ZAMĚSTANCŮ KRITICKÉ INFRASTRUKTURY V MĚSTSKÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH

Město Ostrava nabízí od středy 14. října péči o děti zaměstnanců kritické infrastruktury v první linii boje s koronavirovou pandemií ve svých vybraných základních školách.

Jedná se například o zaměstnance bezpečnostních sborů, městské policie, poskytovatelů zdravotních služeb, lékařů, orgánů ochrany veřejného zdraví a ozbrojených sil, pracovníků sociálních služeb a dalších lidí.

Cílem je umožnit těmto lidem vykonávat práci, která souvisí s prevencí šíření nového koronaviru a léčbou osob, které onemocněly chorobou Covid – 19.

Základní škola a mateřská škola Ostrava, Ostrčilova 2557/10, Lednická Lenka/ředitelka/ 734311502,725055858

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, Veřmiřovský Jan/ředitel/ 605405955,596784375

Základní škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 1533, Neshoda Petr/ředitel/ 602534463,596965640

Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 1530-1531, Mikesková Adéla/ředitelka/ 775560535,596630893