Článek o hledání pirátského pokladu na faře

4/10 2021

Článek uveřejňujeme touto cestou samostatně, jelikož v důsledku technického zajištění nebyl zveřejněn dle instrukcí ve zpravodaji, za způsobené komplikace se omlouváme.

                                                                                                                                            Pavel Bochnia 

                                                                                                                                                 starosta

Článek o hledání pirátského pokladu na faře

     I když se pomalu rozbíhá nový školní rok, bylo by škoda nezmínit jeden projekt probíhající předešlý školní rok, kdy se místní katolický kněz o. Pluhař postaral o zábavu mnoha dětí, které navštěvují zdejší skautský oddíl.

     Polanecký farář - rovněž bývalý skaut - oslovil na začátku minulého školního roku skauty s nabídkou uspořádat pro družiny závod. Začalo domlouvání jeho vlastním průběhu a plán byl nakonec následující: pan farář vytvoří 3 šifry ve více vyhotoveních (pro každou družinu zvlášť), které se postupně předloží dětem, a družina, která je první vyluští, bude mít největší šanci vyhrát.

 

     Souboj začal loni před Vánoci v krátkém období rozvolnění opatření. Jednotlivým družinám byly předloženy 2 šifry. Ta první důmyslně rozstříhaná morseovka děti informovala, že někde na farské zahradě je zakopán pirátský poklad, a druhá pak sdělovala, že hledání pokladu bude probíhat pro všechny družiny současně. Epidemiologická situace se mezitím bohužel zhoršila, a tím znemožnila pokračování hry těsně před velkým finále. Následovalo dlouhé několikaměsíční čekání na dobu, kdy bude možné hledání pokladu dokončit.

    Ta přišla až v červnu na samotném konci školního roku. Ten s sebou přinesl i možnost znovuobnovení schůzek a tím pádem také dokončení rozjetého projektu. V sobotu 26. června proběhla poslední předprázdninová výprava s jasným cílem: najít poklad. Jednotlivé družiny začínaly svou závěrečnou pouť na různých koncích Polanky a během ní vyluštily třetí, poslední šifru prozrazující úkryty klíčů potřebných k odemknutí truhly a následovalo jejich hledání, vykopání pečlivě zakopané truhly a konečně i její odemknutí. Po otevření vydala truhla svůj poklad- spoustu čokoládových mincí - a děti byly nadšené. Mince se jim z batůžků kutálely ještě v průběhu prázdnin. 

                                                                                                                                        Moc panu faráři děkujeme

                                                                                                                                           Mgr. Veronika Gadulová