Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Ostrava Polanka nad Odrou

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Ostrava Polanka nad Odrou

Sídlo:   Molákova 701/1
            Polanka nad Odrou
            Ostrava
            725 25

Kontaktní osoba       Anna Himlarová

M         602 427 707

E          himlarova@seznam.cz