Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Ostrava Polanka nad Odrou

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu

Sídlo:  Molákova 701/1
            Polanka nad Odrou
            725 25   Ostrava
          

Kontaktní osoba:  Anna Himlarová
M         602 427 707
E          himlarova@seznam.cz