CHKO Poodří - regionální pracoviště

CHKO Poodří - regionální pracoviště

CHKO Poodří - regionální pracoviště

Sídlo:      Trocnovská 2
               Ostrava
               702 00

Kontaktní osoba     Radim Jarošek

M            608 910 562

E             radim.jarosek@nature.cz

W            www.poodri.ochranaprirody.cz