Základní škola

příspěvková organizace

Název školy:

Základní škola a mateřská škola Polanka nad Odrou, příspěvková organizace

Adresa:
             Heleny Salichové 816
             Polanka nad Odrou
             Ostrava
             725 25

Součástí školy je:

základní škola
školní družina
školní jídelna
mateřská škola

 

Typ organizace:

samostatná příspěvková organizace (od 1.1.2003)

IČO: 75029162

Zřizovatel:

SMO – městský obvod Polanka nad Odrou
1. května 330/160
Ostrava - Polanka nad odrou

Ředitel školy: RNDr. Patrik Molitor

Vzdělávací program:

Základní škola, č.j. 16 847/96-2 (1.9.1996)
upraven a doplněn č.j. 25 018/98-22 (1.9.1998), aktualizován 1.9.2003
ŠVP ZŠ H. Salichové

Kontakt

T:  596 931 563

M: 731 153 947
     739 468 148

Školní jídelna:   596 931 573
E:  zshs@volny.cz
W: www.zspolanka.cz